تجهیزات جانبی

شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد سفارش
DLP-TEMP-G DLP Design Inc. MODULE DATA-ACQUISITION 3-CH 2907
50: $9.87508
DLP-D-G DLP Design Inc. MODULE USB SECURITY DONGLE 5443
1: $5.77115
DLP-IOR4 DLP Design Inc. MODULE LATCHING-RELAY 4-CH 1698
1: $17.75525